Чистач за платно “Simonis X-1”

5,500 ден

За редовно одржување на платното на Вашата билјард маса. Најбрзо и најквалитетно отстранување на сите нечистотии, прашина од кикс и слично, врз база на електрицитет, преку најновата револуционерна технологија на “Simonis”.
При употребата се задржуваат фабричките својства на платното и овозможува долготрајна употреба.
Шифра:1140