Билјард маса “Hurricane, 9 ft.”

144,600 ден

Цената на масата е со стандардна чоја. Истата може да се комбинира и со “Simonis 860” боја по избор чоја каде цената се зголемува за 11.000 ден.