ул.50 Дивизија бр.24А

1000 Скопје, Р.Македонија

Телефон: +389 2 3177 317

Мобилен: +389 72 216 517

E-mail: klub@gran.mk

Fb: granklubshop.